Diversiteit en inclusie

Bij Carrefour willen we mensen van alle leeftijden en achtergronden aantrekken en behouden, elk met zijn of haar eigen ervaring. We zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om onze klanten tevreden te stellen, onze resultaten en innovatiekracht te versterken.
Als je medewerker wordt bij Carrefour, word je uitgenodigd om positief bij te dragen aan de bevordering van ons diversiteitsbeleid.
Handelen voor diversiteit en inclusie maakt deel uit van onze Strategie 2026. Daarvoor werken we aan 4 pijlers:

1. Gendergelijkheid blijven bevorderen:

 • In ons aanwervingsbeleid of in de opvolging van de loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf (op alle niveaus van onze organisatie).
 • In ons salarisbeleid: gelijke beloning voor mannen en vrouwen is bij Carrefour gegarandeerd. We houden rekening met objectieve criteria, bijvoorbeeld met betrekking tot functie, verantwoordelijkheden en impact op de organisatie.
 • Door partner en oprichter te zijn van LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity): een netwerk dat tot doel heeft vrouwen in de Europese detailhandel aan te trekken, te behouden en vooruit te helpen door middel van onderwijs, leiderschap en bedrijfsontwikkeling.

2. Van de integratie van andersvaliden een prioriteit maken:

 • Samenwerking met gespecialiseerde scholen: sinds december 2022 zijn 17 stagiairs op de markt gestart. Ze worden opgevolgd door een ergotherapeut en krijgen een gepersonaliseerde begeleiding. 
 • Werken aan de reïntegratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers: analyse van elk geval en werken met elk van de betrokken partijen (manager, arbeidsgeneesheer, werknemer, enz.) om deze reïntegratie te vergemakkelijken.
 • In onze winkels: Invoering van stille uren en verminderde verlichting elke dag tussen 14 en 16 uur voor mensen op het autismespectrum of met sensoriële overgevoeligheid.
 • Werken aan de toegankelijkheid van de winkels voor personen met beperkte mobiliteit. Carrefour analyseert momenteel  de toegankelijkheid van zijn winkels. Op basis van deze resultaten investeert Carrefour in nieuwe apparatuur, de herinrichting van bepaalde zones, enz. 
 • Mogelijkheid om maximaal 5 extra verlofdagen te verkrijgen voor medewerkers met een handicap, zodat ze indien gewenst extra rusttijd kunnen nemen. Deze extra verlofdagen worden toegekend op basis van een medisch dossier dat is goedgekeurd door een bedrijfsarts.

3. Zorgen voor een goed taalevenwicht (FR - NL):

 • Een goed taalkundig evenwicht tussen onze medewerkers zoveel mogelijk handhaven.
 • Tweetaligheid (Frans - Nederlands) binnen onze teams bevorderen.

4. Werken aan de bewustwording van de dimensies van inclusie:

 • Oprichting van een "Act for Diversity & Inclusion"-Workplace gemeenschap met als doel: 

- Bewustmaking en voorlichting over diversiteit.
- Goede praktijken of getuigenissen uitwisselen en delen.
- Mobiliseren van degenen die willen deelnemen aan een D&I-project.

 • Opleidingen: 

- Aanwerven zonder discriminatie.
- Hoe omgaan met een persoon met een handicap? 

 • Leeftijdsgebonden inclusie: 

- Young Graduate program (ondersteuning en ontdekking van de verkoopberoepen van Carrefour voor jonge afgestudeerden met minder dan twee jaar ervaring).
- Career Legacy circle (Programma om 50-plussers te helpen nadenken over hun derde beroepsleven).

 • Werk in progress op: 

- Carrefour België diversiteitsbeleid.
- Een gids voor het ouderschap bij Carrefour.

Maar ook...

Stichtend partner van LEAD Network

Kom bij ons werken en bouw aan je carrière! Vind de baan die bij jou past hier

<<< terug naar vorige pagina