Laden...
 
Deel deze vacature

Regionaal Preventiadviseur

Solliciteer nu »

Datum: 25-dec-2021

Plaats: EVERE, BE, 1140

Bedrijf: carrefourb

Regionaal Preventieadviseur Vlaanderen


Als Regionaal Preventieadviseur Vlaanderen rapporteer je hiërarchisch aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne preventiedienst en heb je rechtstreeks overleg met de het winkelmanagement.   De lokale preventieadviseurs in de winkels in je regio rapporteren aan jou. 


Opdrachten:


Als Regionaal Preventieadviseur sta je de directie, de managers en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en preventie-activiteiten.
Je stelt strategiën, processen en structuren voor om de medewerkers, klanten en het winkelpatrimonium te beschermen. Zo draag je rechtstreeks bij tot het verwezenlijken van de bedrijfsresultaten, en de bescherming van de reputatie en het imago van Carrefour. 


Taken:

 

 • Je adviseert en informeert alle entiteiten van Carrefour Belgium binnen je regio en werkt  - in overleg met het team preventieadviseurs van Carrefour Belgium, adviezen uit in verband met de preventiestrategie, om zo ongevallen te voorkomen en te waken over de bescherming en het welzijn van de medewerkers. Als preventieadviseur beheer je ook het goede verloop van de arbeidsongevalaangiften.
 • Je waakt over de toepassing van de betrokken wetgevingen (Welzijnswet, ARAB, CODEX, Europese richtlijnen en normen,…) inzake het welzijn op het werk, de arbeidsveiligheid de brandveiligheid en de ergonomie, om arbeidsongevallen, brand en absenteïsme te voorkomen.
 • Je coördineert de samenwerking tussen Carrefour, Pobos en Attentia (de Externe Preventiedienst) 
 • Je werkt een welzijnsstrategie uit voor jeregio op basis van gerichte risicoanalyses waarbij coaching en ondersteuning van de lokale preventieadviseurs centraal staat 
 • Je geeft leiding aan, en coacht lokale preventieadviseurs door middel van het bepalen van en het opvolgen van objectieven. Je geeft opleiding, en evalueert teneinde een actief welzijnsbeleid te bekomen in de verschillende winkels in zijn regio. 
 • Je voert controlebezoeken aan de vestigingen uit (en coördineert ze) om pro-actief risico's op te sporen om zowel correctief als pro-actief de nodige maatregelen te kunnen nemen. (vb.Risk audit) 
 • Je staat ter beschikking van de verschillende externe instanties (Ministerie van Arbeid en tewerkstelling, en de inspectiediensten,….), met betrekking tot de winkels in je regio om de belangen van Carrefour Belgium optimaal te  waarborgen.
 • Je controleert  de naleving van de wet van 11/06/02 betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (MOBBING).
 • Je organiseert vormingen (vb. hef en til techniekenBA4-Veiligheidsfuncties) 
 • Je evalueert de psychosociale  ergonomische risico’s en formuleert adviezen

 

Achtergrond

 • je bent een preventie-adviseur niveau II
 • Je woont in de regio
 • Je hebt enkele jaren relevante ervaring
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, en een minimaal behoorlijke kennis van het Frans.