Laden...
 
Deel deze vacature

Legal Advisor - Commercial Law - Legal Department/HQ Carrefour Belgium

Solliciteer nu »

Datum: 17-nov-2021

Plaats: EVERE, BE, 1140

Bedrijf: carrefourb

Ga jij ook aan de slag bij Carrefour België? Dan word je lid van ons team. Een team dat bestaat uit  meer dan 10.000 uitzonderlijke en gemotiveerde medewerkers. Elke dag geven wij het beste van onszelf om onze klanten gelukkig te maken. Dit kan gebeuren vanuit één van onze winkels of vanuit het hoofdkantoor te Evere. 

Carrefour België is één van de meest toonaangevende en innoverende retailers in België. Wij beschikken over 800 winkels, verdeeld over verschillende winkelconcepten: Carrefour Hypermarkten, Carrefour Market, Carrefour Express en drive.be.

 

DOEL VAN DE FUNCTIE

 

In het kader van de algemene strategie van de Carrefour Belgium Groep en met respect voor het transversale karakter van de functie: het verzorgen van een adequate juridische basisondersteuning zowel binnen het Commercieel Recht als naar de verschillende operationele eenheden (op elk niveau) toe:

 • het definiëren, uitvoeren en opvolgen van het algemeen en het specifiek operationeel beleid;
 • het verzekeren dat hierbij aan alle wettelijke bepalingen en afgesloten akkoorden voldaan wordt, dat de corporate governance, de regels van de GDPR en Sapin 2 worden toegepast en de juridische risico’s duidelijk worden erkend en beheerd.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN/TAKEN

 

 • Toepassen van het beleid van de afdeling Commercieel Recht (onder meer handelswetgeving in de ruime zin, concurrentierecht, handelspraktijken, merkenrecht, contractenrecht, ..) teneinde in het kader van deze functie bij te dragen tot het algemeen functioneren en de rentabiliteit van Groep Carrefour in België.
 • Uitvoeren van het beleid van de afdeling Commercieel Recht teneinde aan de operationele entiteiten een optimale juridische dienstverlening (preventief, operationeel en / of curatief (minnelijke schikking, arbitrage en /of gerechtelijke procedure) te verzekeren.
 • Het verlenen van diverse juridische adviezen en diensten (opstellen van contracten, behandelen van geschillen, tussenkomen bij vergunningsaanvragen, geven van opleidingen, verregaande implicatie in het promobeleid van zowel onze supermarkten, hypermarkten als e-commerce, opstellen van nota’s mbt de impact van nieuwe commerciële en economische wetgeving op de werking van de onderneming, …), naar de operationele eenheden (op elk niveau) toe, teneinde hen toe te laten de juiste beslissingen te nemen met correcte juridische kennis van zaken. Voor zover als nodig naar de algemene directie toe en/of naar de bestuurders het uitoefenen van een “veto-recht” teneinde te vermijden dat bepaalde operationele beslissingen een verregaande negatieve impact kunnen hebben op het verdere bestaan van de onderneming.
 • Het “juridisch” bewaken van de activa van de onderneming (hier wordt onder meer bedoeld de diverse merken waar Carrefour Belgium eigenaar van is) teneinde het patrimonium van GB Groep veilig te stellen.
 • Voorstellen formuleren aan de verantwoordelijke van de juridische dienst zodat verbeteringen kunnen worden voorgesteld of aangebracht indien nodig om beter, sneller en efficiënter te kunnen werken.
 • Geven van input en uitwisselen van ervaringen met de andere bedrijfsjuristen, de verantwoordelijke van de Juridische Dienst evenals de Secretaris Generaal teneinde een globale een uniforme aanpak van de juridische ondersteuning te verzekeren.

 

Specifiek met betrekking tot Commercieel Recht, verantwoordelijk voor:

 • het onderhandelen, opstellen, reviseren en beheren van overeenkomsten (aankoopcontracten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, prestatieovereenkomsten, sponseringcontracten, IT- contracten)
 • het opvolgen van de corporate governance en corporate housekeeping
 • het opvolgen van nieuwe wetgeving en wetswijzigingen alsook analyseren van de impact ervan teneinde een correcte toepassing ervan in de organisatie te garanderen
 • het beantwoorden van ad hoc vragen op een snelle, pragmatische en oplossingsgerichte wijze en dit in de verschillende domeinen binnen het Handelsrecht (handelspraktijken, Verbintenissenrecht, concurrentiewetgeving, intellectuele eigendom, B2B wetgeving, …) alsook het geven van opleidingen in verband met voormelde materies
 • de opvolging en het beheer van geschillen in nauwe samenwerking met advocaten
 • het participeren in het beheer van de juridische databank

 

PROFIEL

 

 • Je beschikt over een Master in de Rechten.
 • Je hebt een algemene kennis van het Verbintenissen-, Handels- en Vennootschapsrecht en reeds enkele jaren ervaring in dit rechtsgebied.
 • Je hebt het Nederlands of Frans als moedertaal en beschikt over een gedegen kennis van de andere landstaal en het Engels (zowel mondeling als geschreven).
 • Je communiceert op een open en transparante manier.
 • Je bent analytisch, nauwgezet en resultaatgericht .
 • Je bent open van geest en kritisch ingesteld. Je kunt zich in de plaats stellen van de persoon die om jouw advies vraagt. Je kunt juridische problemen herformuleren en bespreekbaar maken voor wie geen juridische ervaring heeft. Je durft en neemt hierbij tevens stelling in.
 • Je beschikt over een goed organisatievermogen en kan zich flexibel opstellen.
 • Je kunt autonoom werken maar bent tevens een teamplayer; je deelt jouw expertise en bevindingen met je collega’s en hiërarchie.

 

 

WIJ BIEDEN

 

 • Een contract van onbepaalde duur bij één van de grootste spelers van de distributie wereldwijd.
 • Een boeiende voltijdse job waarbij je mag rekenen op adequate opleidingen binnen het Legal departement.
 • Een aantrekkelijk salaris en uitgebreid pakket aan extralegale voordelen (o.a. Mobility Plan, Teleworking, ...).

 

Klik hier voor meer informatie over hoe wij werken bij Carrefour België. 

Bij Carrefour België vormen diversiteit, gendergelijkheid en inclusie centrale waarden. We streven er naar om nieuwe medewerkers aan te trekken en onze huidige medewerkers te behouden, zonder onderscheid van leeftijd, achtergrond en beroepservaring. Wij zijn er van overtuigd dat wij hiermee onze resultaten, klantgerichtheid en innovatieve kracht versterken.